mail  info@ozenercelikbaca.com    tel 0 212 551 44 16

ÜRÜNLERİMİZ  >  Kaskad Baca Sistemleri

Yan yana konulmuş  duvar tipi yoğuşmalı  ısıtma cihazlarından meydanagelmektedir.Yoğuşmalı ısıtma sistemlerinde geliştirilen üstten aşağıya doğru üflemeli oransal yakma yöntemiyle %97 oranında yanma verim elde edile bilmektedir. Isıtma sistemine geri gönderilen ve tam yoğuşturma yöntemiyle elde edilen ek enerji ile toplam verimlilik doğalgaz türü yakıtlarda %108’e kadar çıkabilmektedir.

Yoğuşmalı ısıtma sistemlerinde klasik sistemlere göre %30’a varan enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Kaskad baca sistemlerinden tam verim alınması için yatay hatta yoğuşma suyunu dışarı atılması için 3S04; eğim verilmesi, baca çekişinin maksimizasyonu için düşey hattın uygun görüldüğü yerler de kaya yünü ile izole edilmesi ve bol oksijenli yanma havasının sağlanması gerekmektedir.